logo Ciechocinek

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ciechocinka

Home / Advertisement

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ciechocinka

Date: Sep 28, 2020
Author: Redakcja 392 No Comments

 

 

Gmina Miejska Ciechocinek, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek  zrealizowała projekt pn:

 

„MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE CIECHOCINKA”

 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach: Osi Priorytetowej 3.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014- 2020

 

 

CEL PROJEKTU: WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE MIASTA CIECHOCINKA POPRZEZ MODERNIZACJĘ I BUDOWĘ SYSTEMU ENERGETYCZNEGO OŚWIETLENIA.

 

BENEFICJENT: GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa