+ 14°C
logo CIECHOCINEK

Kultura w Przestrzeni

03 September 2021 2545

Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku może pochwalić się kolejnym grantem! Otrzymało dofinansowanie w programie „Kultura Interwencje” z Narodowego Centrum Kultury.

„Kultura w przestrzeni – przestrzeń w kulturze” to projekt przewidujący działania w tkance miejskiej dla mieszkańców, ale przede wszystkim z mieszkańcami. MCK wyjdzie na ulice, do parków, między bloki i na podwórka. Będzie zaskakiwać i prowokować do artystycznych działań. Animatorzy, aktorzy, plastycy, fotograficy i muzycy wyjdą do społeczności lokalnej. Zaanimują przestrzeń i obecnych w niej mieszkańców. Małymi krokami zachęcą do wspólnych działań, które będą miały finał w budynku Kina Zdrój, gdzie odbędą się wydarzenia podsumowujące, na które uczestnicy zaproszą swoich gości-znajomych i rodziny. Projekt będzie składał się z kilku elementów.

Portret w przestrzeni – przestrzeń w portrecie
warsztaty fotograficzne, podczas których animatorzy będą robili zdjęcia z mieszkańcami Ciechocinka. „Przeniesiemy się do XIX w w lata świetności Ciechocinka, gdzie goście jadąc do wód odwiedzali ich miasto i spędzali w nim swoje wakacje korzystając z uroku uzdrowiska” – wspomina Agnieszka Dąbrowska, dyrektor Centrum Kultury. Mieszkańcy przebierając się w stroje z epoki będą fotografowani na tle miejskiech architektury i przyrody. Następnie zdobędą informacje o fotografowaniu portretowym, reportażowym i architektury.

Sami chwycą aparaty lub telefony do ręki i zrobią portrety swoim znajomym i rodzinie. Zdjęcia zostaną poddane obróbce i zwieńczone finałową wystawą.

Muzyka ulicy – ulica muzyki
Animatorzy wejdą z muzyką na osiedla i skwery. Razem z mieszkańcami będziemy wspólnie tworzyć małe instrumenty i muzykować. Posłuchamy jak „brzmi” Ciechocinek. Wybierzemy się na poszukiwanie ukrytych talentów. Finałem będzie wspólne muzykowanie w przestrzeni MCK lub w nowym miejscu w tkance miejskiej.

Ambulans teatralny
to auto, które jak karetka ratująca kulturę będzie wjeżdżało w dwie wybrane przestrzenie miasta. Zaprosimy lalkarzy, którzy wykonają z mieszkańcami wielkie i małe lalki.

Zaprosimy mieszkańców do wspólnych działań teatralno-perfomatywnych. Powstaną stroje i scenografia oraz mały teatr dziecięcy. Dwa fragmenty wydarzenia zostaną połączone w jedną część i pokazane w MCK.

Grafika w ramach – ramy w grafice
to blok warsztatów graficznych, podczas których powstaną m.in.: plakaty typograficzne złożone z kompozycji literniczej ukazującej napis CIECHOCINEK, kartki pocztowe z napisem „Pozdrowienia z Ciechocinka” wykorzystujące wizerunki typowej ciechocińskiej architektury. Powstaną także prace portretowe nadrukowywane na materiał.

Cyrk zdrojowy – zdrój cyrkowy
to warsztaty cyrkowe nie tylko dla dzieci, łączące elementy teatru, cyrku, tańca i plastyki. Wspólnie z uczestnikami przygotowany zostanie krótki pokaz jako podsumowanie twórczej pracy, połączony z warsztatami prowadzonymi przez uczestników.

Już niedługo animatorzy i artyści pojawią się w przestrzeni miejskiej aby zaprosić mieszkańców do wspólnych działań. Będziemy z mieszkańcami do końca października.

Fotografie MCK Ciechocinek, K. Gałązka.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa