-4°C
logo CIECHOCINEK

Budżet Ciechocinka na 2023 rok przyjęty!

05 January 2023 1511
4 stycznia na Sesji Rady Miejskiej został uchwalony budżet na 2023 rok.
 
Pomimo okoliczności wysokiego stopnia inflacji, skutkującej dużym wzrostem wydatków gminy jestem przekonany, że ich realizacja zapewni Ciechocinkowi rozwój i umocni jego pozycję wśród wiodących polskich i europejskich uzdrowisk. – mówi Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz
 
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w proces tworzenia projektu tegorocznego budżetu, pracownikom Urzędu Miejskiego, kierownikom jednostek podległych za wkład pracy oraz za zaufanie ze strony Radnych. Ogromne słowa podziękowania kieruję do Pani Małgorzaty Szwajkowskiej, której pomoc w tym procesie była nieoceniona. – dodaje Burmistrz
 
Budżet gwarantuje realizację obligatoryjnych zadań gminy z zakresu: oświaty i wychowania, pomocy społecznej i rodziny, kultury i sportu oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 59 mln 594 tys. zł (88,6% budżetu). Zawiera również znaczne kwoty na realizację inwestycji i remontów: 7 mln 632 tys. zł (11,4% budżetu). Wydatki budżetu na rok 2023 ustalono w wysokości 67 227 245,73 złotych, zaś dochody w wysokości 55 435 440,13 złotych.
 
W 2023 roku zaplanowane zostały m.in:
  • utworzenie zeroemisyjnej komunikacji miejskiej wraz z zapleczem technicznym i budową przystanku autobusowego dla pasażerów (w kwocie 4.7 mln zł)
  • poprawa infrastruktury drogowej ul. Granicznej,
  • budowa kanalizacji deszczowej ul. Klonowej,
  • budowa nawierzchni ul. Słowackiego oraz drogi równoległej do ul. Bema oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Bema i Zdrojowej,
  • rozbudowa monitoringu miejskiego oraz doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Zdrojowej,
  • inwestycje w zakresie kultury i wychowania – boisko przy przedszkolu Kubuś Puchatek,
  • rozszerzenie terenów rekreacyjnych oraz związanych ze sportem – m.in. modernizacja boiska stadionu miejskiego.
 
W budżecie zapewnione są również środki na przedsięwzięcia kulturalne i promocje uzdrowiska. Zaplanowane zostały również wydatki na działalność świetlic środowiskowych czy funkcjonowanie punktów prawniczych.
 
 
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa