+ 14°C
logo CIECHOCINEK

Gminne Spotkania Informacyjno-Konsultacyjne

13 September 2022 873

Zapraszamy na cykl konsultacji społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju!

Zaproszenie kierujemy do Mieszkańców, Przedsiębiorców, Rolników, Władz oraz Pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz Przedstawicieli organizacji pozarządowych, Ochotniczej Straży Pożarnej, Kół Gospodyń Wiejskich, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających na terenie powiatu aleksandrowskiego.

Program:

  • Informacje na temat instrumentu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (LEADER)” (Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)
  • Efektywność wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2021 przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
  • Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2023 – 2029:
  • Analiza mocnych i słabych stron obszaru objętego strategią
  • Identyfikacja grup docelowych strategii
  • Kierunki strategii i plan podziału środków na jej realizację

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa