+ 17°C
logo CIECHOCINEK

Nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów

01 March 2024 485

Realizując zapisy uchwały Nr LXXVI/501/24 z dnia 1 lutego 2024 r. Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie zmiany uchwały Nr XII/59/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Ciechocinku.

1. Miejska Rada Seniorów liczy 15 członków.

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki:

1) w dniu wyborów zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek,

2) zostaną zgłoszone przez jeden z podmiotów, o których mowa w ust. 3 ogłoszenia.

3. Kandydatów do Rady (w dowolnej liczbie) mogą zgłaszać:

1) grupy 30 osób zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek,

2) organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, które w swoich statutach lub innych dokumentach posiadają zapisy, iż działają na rzecz osób starszych,

3) Stowarzyszenie Uniwersytet dla Aktywnych z siedzibą w Ciechocinku zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000516116.

4. Wzory dokumentów do zgłoszenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku, pokój nr 12.

5. Dokumenty należy złożyć w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku lub przesłać na adres Urzędu w terminie do 21 marca 2024 r

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa