+ 25°C
logo CIECHOCINEK

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji edukacyjnego projektu

12 February 2024 548

Burmistrz Ciechocinka działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu, w ramach Działania 8.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne, Priorytet 8: Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w oparciu o założenia konkursu nr FEKP.08.13-IZ.00-076/23 (regulamin dostępny na stronie https://mojregion.eu/rpo/nabory-fedkip-2021-2027/).

Realizacja wyłonionego w konkursie projektu jest uzależniona od otrzymania środków finansowych, a w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu, partnerem wiodącym będzie Gmina Ciechocinek.

Celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu obejmującego kompleksowy program wsparcia dwóch szkół podstawowych z Ciechocinka w zakresie podniesienia poziomu oferty edukacyjnej, w tym zapewnienia pełnego i równego dostępu do dobrej jakości edukacji oraz szkoleń i kursów dla kadry merytorycznej.

Planowany projekt zakłada objęcie wsparciem dwóch Szkół Podstawowych funkcjonujących na terenie Ciechocinka:
1. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego
2. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków

 

Więcej szczegółów: Ogłoszenie o naborze.pdf

Załącznik nr 1 – Oferta współpracy.docx

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa