+ 14°C
logo CIECHOCINEK

Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest

Date: May 19, 2022
Author: admin 578 No Comments

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Miejską Ciechocinek dotacji z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku 2022, Burmistrz Ciechocinka ogłasza że, zainteresowani mieszkańcy wyrażający chęć wymiany pokryć dachowych azbestowych mogą składać wnioski dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2022.

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte w „Programie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest dla Miasta Ciechocinka na lata 2013-2032”. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.

W związku z powyższym osoby planujące w 2022 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest z dofinansowaniem zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w terminie do 30 marca 2022 r. wniosku wraz z załącznikami.

Wzór wniosku dostępny jest w tut. Urzędzie pok. nr 16 oraz na stronie internetowej www.bip.ciechocinek.pl.

Załączniki: Wniosek, Pełnomocnictwo, Zgoda współwłaścicieli nieruchomości, Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa