logo Ciechocinek
Stopien wodny

Budowa stopnia wodnego w Siarzewie coraz bliższa realizacji

Date: Jun 20, 2021
Author: Redakcja 1309 No Comments

Do końca roku ma zostać wybrany wykonawca projektu na budowę stopnia wodnego w Siarzewie. To bardzo ważny krok w kierunku budowy II stopnia wodnego w Siarzewie. Ogłoszenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej zostało ogłoszone w Europejskim Dzienniku Urzędowym przez “Wody Polskie” To oznacza, że stworzeniem projektu mogą się zająć firmy z całego świata.

“Wody Polskie” zapewniają, że nie dojdzie do betonowania rzeki, a próg piętrzący zostanie utworzony tylko w ramach naturalnego koryta z obwałowaniami przeciwpowodziowymi. Ma to ograniczać skutki zarówno powodzi (także zimowych), jak i susz, pozytywnie wpłynąć na retencję wody w regionie i rozwój gospodarczo-turystyczny okolicy. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę elektrowni wodnej o mocy 80 MW. Koszt oszacowano na maksymalnie 4,5 mld zł. Prace mają zostać ukończone do 2029 r. Budowa rozpocznie się na przełomie 2023 i 2024 r.

To oficjalne ogłoszenie jest końcem dyskusji nt. tego, czy ten stopień wodny ma być budowany, czy nie, a faktycznym rozpoczęciem realizacji tej inwestycjipodkreślał na konferencji prasowej Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.

Wykonawca projektu ma zostać wybrany do końca roku. Drugi stopień wodny na Wiśle ma przede wszystkim odciążyć tamę we Włocławku. Na inwestycję w Siarzewie czekają m.in. rolnicy. Kaskadyzacja Wisły pozwoli przeciwdziałać suszy i powodziom.

Spiętrzenie wody ma też sprzyjać powstaniu elektrowni wodnej o mocy 80 mW. To dzięki niej okoliczne miejscowości będą zasilane w ekologiczną energię mlektryczną. Dodatkowo będzie to połączenie drogowe łączące oba brzegi co wpłynie na poprawę komunikacji w tym regionie i zwiększy konkurencyjność firm po obu stronach rzeki.

Budowa stopnia wodnego w Siarzewie ma się rozpocząć w 2024 roku, a zakończenie tej inwestycji jest planowane na rok 2029. Według obecnych szacunków maksymalna kwota tej inwestycji 4,5 mld zł. Postępowanie zostanie przeprowadzone w formie dialogu konkurencyjnego w procedurze unijnej (DUUE). To złożony sposób wyboru wykonawcy, może trwać wiele miesięcy, a ze względu na wartość przedsięwzięcia powyżej progów unijnych, mogą zgłaszać się podmioty praktycznie z całego świata. Projekt Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz opracowań towarzyszących dla inwestycji pn.: Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka – SW Siarzewo wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zdaniem Wód Polskich będzie krokiem do budowy ważnego i wielofunkcyjnego obiektu.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa