+ 19°C
logo CIECHOCINEK

Konkurs na Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 “Bajka”

24 May 2023 884

Burmistrza Ciechocinka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 “Bajka” w Ciechocinku.  5 czerwca 2023 to ostateczny termin składania dokumentów.

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Osoby ubiegające się o stanowisko dyrektora muszą spełniać określone warunki, takie jak posiadanie wykształcenia wyższego, przygotowania pedagogicznego, doświadczenia zawodowego, dobrego zdrowia oraz pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

Osoby niebędące nauczycielami muszą dodatkowo posiadać obywatelstwo polskie oraz co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym. Oferty uczestników konkursu powinny zawierać m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu, koncepcję funkcjonowania przedszkola, życiorys zawodowy, oświadczenia osobowe oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 „Bajka” w Ciechocinku”

Pełna treść zarządzenia dostępna jest tutaj.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa