logo

Tak dla budowy stopnia wodnego Siarzewo!

Data: Nov 27, 2021
Autor: admin 538 Brak komentarzy

25 października, w sali kinowo-widowiskowej w Miejskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie z udziałem Parlamentarzystów. Konferencję otworzył Pan Ryszard Borowski – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, a następnie zabrał głos Pan Leszek Dzierżewicz – Burmistrz Miasta Ciechocinek – gospodarz spotkania. Podczas konferencji podkreślano znaczenie realizacji tej inwestycji dla całego regionu. Głos zabrała Pani Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posłanka na Sejm RP IX kadencji, Pani Joanna Borowiak – Posłanka na Sejm RP IX kadencji, Pan Jan Krzysztof Ardanowski – Poseł na Sejm RP IX kadencji, Pan Józef Łyczak – Senator RP X kadencji, Pan Ryszard Bober – Senator RP X kadencji, Pan Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski, Pan Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pan Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pani Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W trakcie trwania spotkania swoje poparcie wyraził i uzasadnił Profesor Zygmunt Babiński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Organizatorem spotkania był Związek Gmin Ziemi Kujawskiej.

Na zakończenie konferencji samorządowcy podpisali petycję do Prezesa Rady Ministrów i Marszałka Sejmu w sprawie podjęcia działań mających na celu niezwłoczną realizację przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu budowy nowego Stopnia Wodnego w Siarzewie. Obecni parlamentarzyści zadeklarowali, iż osobno wystąpią do Premiera z wnioskiem popierającym inwestycję.

Budowa stopnia wodnego w Siarzewie ma się rozpocząć w 2024 roku, a zakończenie tej inwestycji jest planowane na rok 2029. Według obecnych szacunków maksymalna kwota tej inwestycji to 4,5 mld zł. Spiętrzenie wody ma również sprzyjać powstaniu elektrowni wodnej o mocy 80 MW. To dzięki niej okoliczne miejscowości będą zasilane w ekologiczną energię elektryczną. Dodatkowo powstać ma połączenie drogowe łączące oba brzegi, co wpłynie na poprawę komunikacji w tym regionie i zwiększy konkurencyjność firm po obu stronach rzeki.

Było to niezwykle merytoryczne spotkanie, które pokazało, że w sprawach ważnych dla regionu wszyscy potrafią jednoczyć siły i mówić jednym głosem.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa