+ 31°C
logo CIECHOCINEK

82. rocznica wybuchu II Wojny Światowej – Wspominamy Bohaterów

Strona Domowa / Historia

82. rocznica wybuchu II Wojny Światowej – Wspominamy Bohaterów

01 września 2021 2504

Dzisiaj obchodzimy 82 rocznice wybuchu II wojny światowej, w ramach tej rocznicy chcielibyśmy wspomnieć ciechocinianina, który zasłużył się dla naszej ojczyzny. 

Podpułkownik  dr  Cyprian Sadowski ps. „Skiba” 

Urodzony  w 1902 w Osieku. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Sinogórze, a do gimnazjum i liceum, które ukończył 1923 roku, w Mławie. W tym też roku, został przyjęty do Wojskowej Szkoły Sanitarnej (późniejsze Centrum Wyszkolenia Sanitarnego) i równocześnie na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył w 1929 roku.

Po studiach i odbyciu stażu szpitalnego, skierowany został do 59. pułku piechoty w Inowrocławiu na stanowisko lekarza pułkowego, gdzie przebywał do 1934 roku. Następnie służył w Chełmie Lubelskim, po czym został służbowo przeniesiony jako lekarz chorób wewnętrznych do I Okręgowego Szpitala w Warszawie, w którym pracował do wybuchu II Wojny Światowej. W latach 1934-1939 był ordynatorem Sanatorium Wojskowego w Ciechocinku.

Kampanię wrześniową odbył w armii „Modlin” podczas, której został  ranny. W czasie drugiej wojny pracował w szpitalu Ujazdowskim jako k-k oddziału fizykoterapii. Podczas okupacji niemieckiej włączył się czynnie do zbrojnej działalności konspiracyjnej, jako oficer-lekarz w szeregach Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Uczestniczył w tajnym nauczaniu; był szefem sanitarnym III Obwodu ZWZ Wola, a od 1943 r. komórki sanitarnej “Rola” Kierownictwa Dywersji (Kedyw) Komendy Głównej AK. Organizował pomoc chorym i rannym żołnierzom podziemia (m.in. po akcji “Kutschera” 1.02.1944), szkolenie sanitariatu Kedywu KG, oraz akcję zdobywania i zmagazynowania przed Powstaniem środków opatrunkowych, lekarstw i narzędzi chirurgicznych, niezbędnych w dniach otwartej walki. Dwukrotnie ranny w sierpniu 1944 przeszedł zapalenie płuc. Kanałami ze Starego Miasta przedostał się na Żoliborz a z stamtąd do Kampinosu. W 1947 zwolniony z wojska podjął pracę w Ciechocinku gdzie pracował w różnych sanatoriach. W latach 1960-71 był zastępcą Dyrektora ds. lecznictwa PPUC, Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska. Po przejściu na emeryturę pracował jako radiolog. Był również wieloletnim Prezesem TPC. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Krzyżem Partyzanckim, Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Zmarł w Ciechocinku 28.11.1985 roku. Mieszkał niedaleko stąd w „Małej Pomorzance” gdzie umieszczona jest pamiątkowa tablica ku jego czci.

Dnia 3 sierpnia 2021r Klub Senior + „Niezapominajka” uczcił pamięć Powstańców Warszawskich, którzy 77 lat temu walczyli za wolną Ojczyznę. Gościem specjalnym była Pani Lucyna Sadowska, wdowa po naszym bohaterze narodowym Cyprianie Sadowskim.

 

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa