logo Ciechocinek

Ciechocinek uczcił 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Strona Domowa / Życie miasta

Ciechocinek uczcił 102. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Data: Mar 9, 2021
Autor: Redakcja 652 Brak komentarzy

24 października 1795r. doszło do trzeciego rozbioru Polski. Trzy państwa zaborcze: Rosja , Prusy i Austria wymazały Polskę z mapy Europy. Nasi przodkowie stracili wolność, ale nie utracili nadziei. Wiarę w niepodległość odzyskali w roku 1807, kiedy za sprawą Napoleona utworzono Księstwo Warszawskie. Istniało ono do 1815r – wtedy zaborcy ponownie zajęli ziemie polskie. Polacy nigdy nie podawali się prześladowaniom zaborców. Marzyli o wolnym państwie. Świadczą o tym chociażby dwa powstania narodowo-wyzwoleńcze: listopadowe w 1830r. oraz styczniowe w 1863r. Zaborcy krwawo je stłumili.

Wiarę, w długo oczekiwaną niepodległość Polacy, zaczęli odzyskiwać w 1914r., kiedy wojnę między sobą rozpoczęli zaborcy. W 1916r. został podpisany akt, który gwarantował powstanie w bliżej nieokreślonym czasie Królestwa Polskiego. W czasie wojny z inicjatywy Józefa Piłsudskiego utworzono legiony. Dnia 11 listopada 1918r. zakończyła się pierwsza wojna światowa. Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową J. Piłsudskiemu. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość.
Na pamiątkę tego dnia właśnie 11 listopada w całej Polsce obchodzimy Święto Niepodległości.

Wszechobecna pandemia nie pozwoliła na tak uroczyste i wspólne obchody Dna Niepodległości, jak w ubiegłych latach. Aby jednak podkreślić wyjątkowość i rangę tego dnia burmistrz Ciechocinka Leszek Dzierżewicz złożył kwiaty pod pomnikiem Romualda Traugutta.

– Od nas samych zależy, jak wykorzystamy szansę naszej niepodległości. By zdołały romantyczny zapał przeistoczyć w pozytywistyczny rozsądek mądrego budowania, który niepodległość chroni i umacnia. Dziś żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie. Każdy z nas może swobodnie wyrażać swoje poglądy, decydować o tym, gdzie i jak chce żyć. – mówił burmistrz w nagraniu skierowanym do mieszkańców naszego miasta –  Nasz kraj rozwija się mimo przejściowych kryzysów, których przecież nie sposób uniknąć. Wiemy, że nikomu nie wolno nic narzucać. Warto jednak docierać do świadomości ludzi, a w sprawach najistotniejszych związanych z bytem narodu i prawidłowym funkcjonowaniem państwa, niezależnie od różnic politycznych, które są czymś naturalnym w demokratycznym państwie, powinniśmy umieć się porozumieć. Odrzućmy nienawiść, nieufność i słabości. Manifestujmy swój patriotyzm, uczmy nasze dzieci miłości do ojczyzny. W każdej sytuacji podkreślajmy dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Do tego zobowiązuje nas przeszłość naznaczona krwią i ofiarami. Wierzę, że dzięki temu będziemy państwem silnym, takim, z którym będą się liczyć inne narody. Składając dziś hołd naszym przodkom, za dar najcenniejszy, za wolność, pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń. Wspólnie piszmy więc nowy, godny rozdział historii Polski niepodległej. Życzę Państwu, aby dzień dzisiejszy i każdy kolejny wypełniały wzajemny szacunek, radość, serdeczność i życzliwość.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa