logo Ciechocinek

Gmina Miejska Ciechocinek z Certyfikatem Jakości “Samorząd Promujący Zdrowie” 

Strona Domowa / Życie miasta

Gmina Miejska Ciechocinek z Certyfikatem Jakości “Samorząd Promujący Zdrowie” 

Data: Feb 25, 2021
Autor: Redakcja 772 Brak komentarzy

Gmina Miejska Ciechocinek otrzymała Certyfikat i Tytuł Laureata Wyróżnienia “Samorząd Promujący Zdrowie” na rok 2020.  

W konkursie “Samorząd Promujący Zdrowie” nagradzane i wskazywane są opinii publicznej gminy, powiaty i samorządowe województwa, w których podejmowane są efektowne, nowoczesne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia i promocji aktywności fizycznej.  

Konkurs ten jest częścią Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego “Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, który Quality Institute realizuje od 2015 roku. 

Jego celem jest tworzenie elitarnego klubu najlepszych polskich samorządów w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego, wyróżnienie i promocja gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich dbających o rozwój sportu, turystyki i rekreacji, promowanie współpracy pomiędzy sektorem ochrony zdrowia a samorządem terytorialnym, a także zachęcenie gmin do wypracowania i wdrażania odpowiednich standardów działania administracji publicznej w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, propagowania sportu, turystyki i rekreacji. 

W Programie wyróżniani zostają liderzy polskiego rynku ochrony zdrowia, jak również instytucje publiczne działające na rzecz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Dotychczas wyróżnienie to odebrali m.in. prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz prof. Piotr Radziwon, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. W 2019 roku w Programie wprowadzona została nowa Kategoria Konkursowa „Samorząd Promujący Zdrowie” – dla najlepszych polskich samorządów wspierających ochronę zdrowia swoich mieszkańców.  

Jesteśmy dumni, że Gmina Miejska Ciechocinek dołączyła do tak znakomitego grona laureatów. 

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa