logo Ciechocinek

Informacja Burmistrza Ciechocinka z dnia 6.04.2020 r.

Strona Domowa / Koronawirus

Informacja Burmistrza Ciechocinka z dnia 6.04.2020 r.

Data: Feb 25, 2021
Autor: Redakcja 1083 Brak komentarzy

Mając na względzie przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 na terenie Ciechocinka podjąłem działania związane z prawidłowym obiegiem informacji dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz jej systematycznym monitorowaniem.

 

Od 10 marca br. rozpoczęto przekazywanie mieszkańcom Ciechocinka i podmiotom prowadzącym działalność na obszarze Ciechocinka rekomendacje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na administrowanym terenie, a także apele o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny oraz higieny osobistej.

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, w dniu 13 marca br., w trybie natychmiastowym zwołałem posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego celem było zapoznanie członków Zespołu z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Ciechocinka oraz określenie kierunków działań profilaktycznych.

Od tego czasu jestem w stałym kontakcie z powiatowymi służbami, strażami i inspekcją sanitarną. Uczestniczę w prowadzonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wideokonferencjach, które mają na celu wymianę informacji na temat działań, podejmowanych przez burmistrzów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w kontekście zagrożenia COVID-19.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób obsługujących kwarantannę domową, a także pracowników samorządowych podjąłem decyzję o zakupie środków ochrony indywidualnej w postaci przyłbic, masek i rękawiczek oraz płynów do dezynfekcji rąk.

 

Urząd Miejski w Ciechocinku i podległe jednostki samorządowe zapewniają ciągłość wykonywania zadań. Sprawy pilne załatwiane są w Punktach Obsługi Klienta, tam gdzie jest to możliwe udostępniono skrzynki podawcze na dokumenty.

Pracownicy pracują na zmiany, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania Urzędu.

Na administrowanym terenie nie wskazałem obiektów mogących służyć do utworzenia kwarantanny zbiorowej. Natomiast Starosta Aleksandrowski wytypował obiekt dla osób podlegających tej kwarantannie, którzy nie mają warunków do jej odbycia we własnych domach – obiektem tym jest Klasztor Sióstr Franciszkanek w Nieszawie, który dysponuje 30 miejscami. W przypadku wyczerpania miejsc w tym obiekcie Starosta podpisał umowę z kolejnym podmiotem.

 

Na stronach internetowych gminy miejskiej Ciechocinek (www.bip@ciechocinek.pl i www.ciechocinek.pl) codziennie przekazywane są mieszkańcom informacje o stanie zagrożenia epidemiologicznego na podstawie danych otrzymywanych z Powiatowej Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Decyzją Wojewody Kujawsko–Pomorski  uruchomiono w Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA „Orion” izolatorium dla osób ze stwierdzoną obecnością wirusa SARS-CoV-2, niewymagających leczenia szpitalnego, a jedynie izolacji w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Burmistrz Ciechocinka

Leszek Dzierżewicz

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa