logo Ciechocinek

Kabareton i promocja lokalnej flory dzięki unijnym funduszom

Data: Feb 24, 2021
Autor: Redakcja 671 Brak komentarzy

Po raz pierwszy środki unijne wspomogą organizację wydarzenia kulturalnego w Ciechocinku. Na początku sierpnia w muszli koncertowej odbędzie się kabareton. To jednak nie wszystko, bo w ramach tego samego projektu poznamy florę powiatu aleksandrowskiego.

Ciechocinek pozyskał ponad 80 tys. zł w ramach projektu „Promocja walorów kulturowych, tradycyjnych i przyrodniczych poprzez organizację imprezy kulturalnej Ciechociński Kabareton, wydanie materiałów promujących walory przyrodnicze, organizacja stoisk kulinarnych i tradycyjnych oraz montaż tablic promujących walory przyrodnicze powiatu aleksandrowskiego” w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wartość projektu to 130 018,74 zł (dofinansowanie z UE to 82 730 zł).

W ramach projektu 3 sierpnia w muszli koncertowej w parku Zdrojowym odbędzie się Ciechociński Kabareton. Na scenie wystąpią kabaret Jurki, Kabaret pod Wyrwigroszem, Kabaret Smile oraz Kabaret Moralnego Niepokoju.

Kabaretonowi towarzyszyć będą stoiska lokalnych producentów tradycyjnej żywności. Kulinariów skosztujemy również dzięki unijnemu projektowi.

W ramach projektu promowana będzie także lokalna flora. Biuro Promocji przygotowało folder prezentujący osobliwości przyrodnicze powiatu, przede wszystkim interesujące gatunki i skupiska roślin. Pięć tysięcy bezpłatnych broszur trafi do mieszkańców i gości Ciechocinka m.in. podczas imprez plenerowych.

Jednak foldery to nie wszystko, bowiem na terenie parku Zdrojowego stanęły cztery stylizowane tablice informujące o przyrodniczym bogactwie powiatu, uwzględniającym interesujące drzewa rosnące w największym z ciechocińskich parków.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa