+ 8°C
logo CIECHOCINEK

Laptopy dla czwartoklasistów

31 października 2023 798

Gmina Miejska Ciechocinek podpisała umowę z Skarbem Państwa – Ministrem Cyfryzacji, na przyjęcie 99 sztuk nowych, nieużytkowanych laptopów, które zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli otrzymają wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych.

Przekazanie laptopów nastąpi w szkołach po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, które są wymagane zapisami ww. ustawy. 
Aby uczeń mógł otrzymać laptop jego rodzic zobowiązany jest do następujących czynności:

1. wyboru umowy:

  1. umowa przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop (rodzic zostaje właścicielem laptopa)
  2. umowa użyczenia komputera przenośnego typu laptop (właścicielem zostaje miasto, natomiast rodzic jedynie pożycza laptop do użytku)

2. podpisania oświadczenia o nie otrzymaniu laptopa w innej szkole lub klasie,
3. podpisania osobiście umowy i protokółu odbioru laptopa.

   

Rodzice uczniów dokonają wyboru umowy, składają oświadczenia, następnie zostaną sporządzone stosowne umowy i protokoły przekazania laptopów. O terminach odbioru laptopów w poszczególnych szkołach poinformują dyrektorzy szkół.

Działa portal laptopdlaucznia.gov.pl, na którym wszyscy zainteresowani znajdą nie tylko informacje na temat programu „Laptop dla ucznia”, ale także m.in. materiały edukacyjne oraz listę darmowego oprogramowania do wykorzystania na laptopach. Działa też infolinia, z której mogą korzystać rodzice i nauczyciele, jeśli mają jakiekolwiek pytania związane z programem „Laptop dla ucznia” +48 22 182 22 88

   

Podstawowe informacje

  1. Wartość jednostkowa laptopa 2 896,65 brutto (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 65/100)
  2. Ulotka – Model laptopa Asus ExpertBook B1502CBA
  3. Sposób dokonywania zgłoszeń serwisowych
  4. Umowa przekazania- wzór
  5. Umowa użyczenia – wzór
Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa