logo Ciechocinek

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ciechocinka

Strona Domowa / Ogłoszenia

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ciechocinka

Data: Feb 25, 2021
Autor: Redakcja 502 Brak komentarzy

 

 

Gmina Miejska Ciechocinek, ul. Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek  zrealizowała projekt pn:

 

„MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE CIECHOCINKA”

 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach: Osi Priorytetowej 3.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014- 2020

 

 

CEL PROJEKTU: WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE MIASTA CIECHOCINKA POPRZEZ MODERNIZACJĘ I BUDOWĘ SYSTEMU ENERGETYCZNEGO OŚWIETLENIA.

 

BENEFICJENT: GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa