+ 11°C
logo CIECHOCINEK

Niemal 75 milionów zł dla Ciechocinka!

03 marca 2023 526
 
Nasze uzdrowisko otrzyma niemal 16 000 000 euro! To blisko 75 000 000 zł! Środki pochodzą z programu “Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) na lata 2021-2027”. Z puli 22 milionów euro przeznaczonych na wsparcie gmin uzdrowiskowych Ciechocinek otrzymał aż 73% tej kwoty. 
 
Ciechocinek przygotował cztery propozycje projektów, które będą realizowane z otrzymanych środków.
 
Trzy kluczowe projekty, na które środki są już zagwarantowane to:
 
  • Rewitalizacją parku Tężniowego. W ramach projektu przewiduje się przebudowę istniejących alejek parkowych, budowę placu zabaw dla dzieci i młodzieży oraz tereny rekreacji biernej i czynnej dla dorosłych. Powstanie też ogród bylinowo-ziołowy. Na całym terenie ustawione zostaną elementy małej infrastruktury.
  • Rewitalizacja parku Zdrojowego. Odnowa przewiduje przebudowę zniszczonych alejek parkowych, rekultywację terenów zielonych, nowe nasadzenia drzew i krzewów, a także budowę brakującego oświetlenia parkowego, ustawienie elementów małej infrastruktury parkowej. Powstanie także strefa relaksu z leżakami oraz plac zabaw dla dzieci.
  • Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczo-Historycznej Dziedzictwa Regionu Kujawskiego wraz z budową basenu w Ciechocinku. Głównym cele budowy tego obiektu jest popularyzacja atrakcji przyrodniczych, geograficznych, historycznych oraz środowiskowych Ciechocinka i okolic. Dodatkowo promocja dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Kujaw, aktywizacja edukacyjna oraz sportowa mieszkańców, kuracjuszy i turystów.

Czwarty projekt, czyli odbudowa letniego basenu termalno-solankowego, będzie możliwy do realizacji, jeśli do 2024 roku udałoby się odzyskać teren między tężniami.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa