logo Ciechocinek

OGŁOSZENIE – Usuwanie azbestu w roku 2020

Strona Domowa / Ogłoszenia

OGŁOSZENIE – Usuwanie azbestu w roku 2020

Data: Feb 25, 2021
Autor: Redakcja 2262 Brak komentarzy

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Miejską Ciechocinek dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu na zadanie z zakresu USUWANIA AZBESTU w roku 2020, Burmistrz Ciechocinka  ogłasza że, zainteresowani mieszkańcy wyrażający chęć wymiany pokryć dachowych azbestowych mogą składać wnioski dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania ujęte w „Programie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest dla Miasta Ciechocinka na lata 2013-2032”. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.

W związku z powyższym osoby planujące w 2020 r. usunięcie wyrobów zawierających azbest z dofinansowaniem zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku  w terminie do 06 marca  2020 r. wniosku wraz z załącznikami.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa