logo Ciechocinek

Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na prowadzenie świetlicy środowiskowej

Data: Mar 7, 2021
Autor: Redakcja 544 Brak komentarzy

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Burmistrz Ciechocinka podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 8 marca 2019 roku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego, związanego z realizacją zadań gminy w 2019 roku, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Dom Zakonny Zgromadzenia Sług Jezusa –

Świetlica dla Dzieci i Młodzieży

PROMYK”

z siedzibą w Ciechocinku przy ul. Nieszawskiej 16

Prowadzenie świetlicy środowiskowej, realizującej program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje problem uzależnień

50.000,00 zł

Burmistrz Ciechocinka

mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Ciechocinek, dnia 18.04.2019 r.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa