logo Ciechocinek

OGŁOSZENIE

Strona Domowa / Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Data: May 9, 2021
Autor: Redakcja 969 Brak komentarzy

W II kwartale br. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie: 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.

W związku z tym, poddaję Państwu pod rozwagę działanie mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy i zapraszam zainteresowanych mieszkańców do złożenia wstępnej deklaracji chęci udziału w projekcie. Przeprowadzenie wstępnej diagnozy pozwoli ocenić zainteresowanie mieszkańców projektem. Dlatego też, uzyskanie odpowiedniej ilości wstępnych deklaracji, stworzy możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekt polega na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych, stanowiących własność osób fizycznych.

W ramach projektu montowane będą:

– kolektory słoneczne,

– pompy ciepła,

– instalacje fotowoltaiczne.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach planowanego projektu możliwe będzie dofinansowanie zakupu i montażu ww. instalacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 50% kosztów netto oraz podatek VAT od całej wartości urządzenia i kosztów instalacji (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy budynku gospodarczym). Projekt będzie realizowany przez Gminę Miejską Ciechocinek wyłącznie
w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków RPO WKP. Wnioskodawcą i podmiotem odpowiedzialnym za realizację całego projektu będzie gmina, która również przez okres trwałości (tj. 5 lat) pozostaje właścicielem zainstalowanej infrastruktury OZE. Mieszkańcy na podstawie umów zawartych

z gminą użytkują zamontowaną na swoich obiektach infrastrukturę OZE korzystając z jej efektów. Po pięciu latach zostaną przekazane zgodnie z trybem i przepisami prawa właścicielom lub użytkownikom nieruchomości na własność.

Zwracam się do Państwa z pytaniem czy są Państwo zainteresowani zamontowaniem
na swoich budynkach mieszkalnych ww. źródeł energii odnawialnej. Jeśli tak, to proszę
o wypełnienie załączonej wstępnej deklaracji i złożenie jej w Urzędzie Miejskim
w Ciechocinku w pok. nr 7 (sekretariat) lub wysłanie na podany adres e-mail:
ratusz@ciechocinek.pl do dnia 31.03.2020 r.

Więcej informacji pod nr tel.: 54 416 18 00, wew.131

W przypadku zainteresowania ww. projektem w wymaganej skali, kolejnym etapem będą spotkania informacyjne przeprowadzone przez ekspertów, na których omawiane będą zasady uczestnictwa w projekcie, dokumenty rekrutacyjne oraz przekazywana będzie szczegółowa informacja o OZE. Po przyznaniu dofinansowania podpisywane będą umowy cywilno – prawne z mieszkańcami, które określać będą szczegóły finansowania inwestycji. Przedstawione Państwu informacje mają charakter wstępny i są adekwatne do danych dostępnych na obecną chwilę, dla wszystkich beneficjentów programu.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa