-3°C
logo CIECHOCINEK

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOFT – konsultacje społeczne

19 stycznia 2023 207

W związku z pracami nad przygotowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia planowana jest organizacja trzech tur konsultacji społecznych.

Planujemy, że pierwsza tura konsultacji społecznych zostanie zrealizowana w dniach 25/26 i 30/31 stycznia br. Jej celem będzie pogłębienie diagnozy stanu systemu transportowego MOFT, identyfikacja jego głównych bolączek i próba poszukania rozwiązań. Wspólnie przeprowadzimy analizę SWOT i spróbujemy zdefiniować wizję mobilności w MOFT.

Spotkania odbędą się w godzinach 17:00-20:00 w:

– Toruniu – 25 stycznia,
– Aleksandrowie Kujawskim – 26 stycznia,
– Golubiu-Dobrzyniu – 30 stycznia,
– Chełmży – 31 stycznia.

W razie konieczności spotkania zostaną przesunięte na późniejsze terminy. Będziemy Państwa o tych zmianach informować.

W każdym ze spotkań może wziąć udział ograniczona liczna osób, tj. 24 osoby. Zgodnie z wymaganiami OPZ muszą to być osoby z określonych grup interesariuszy:
– przedstawiciele przewoźników i zarządców infrastruktury (samorządowych i rządowych, w tym m.in. GDDKiA i PKP PLK), operatorzy komunikacji miejskiej, podmiejskiej i międzymiastowej;
– przedstawiciele stowarzyszeń, lokalnych grup działania, organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk naukowych;
– przedstawiciele firm i pracodawców (w tym w szczególności parków przemysłowych, stref ekonomicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, deweloperów budynków mieszkalnych);
– Mieszkańcy JST objętych opracowaniem, przedstawiciele rad okręgów, sołectw itp.;

Zainteresowane osoby mogą zgłosić się poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.sump-torun.pl

Dodam, że wybrane lokalizacje spotkań nie są przypadkowe. Chcielibyśmy zapraszać na konkretne dni osoby mieszkające w określonych gminach, zgodnie z poniższą mapą:

 

 

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa