logo Ciechocinek

Podpisanie umowy z wykonawcą zadania „Rewitalizacja Teatru Letniego w Ciechocinku”

Strona Domowa / Życie miasta

Podpisanie umowy z wykonawcą zadania „Rewitalizacja Teatru Letniego w Ciechocinku”

Data: Mar 9, 2021
Autor: Redakcja 917 Brak komentarzy

 

Gmina Miejska Ciechocinek przeprowadziła postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadnia “Rewitalizacja Teatru Letniego w Ciechocinku”. 

Wartość zamówienia to 2.157.319,37 zł . Zadanie zrealizowane będzie mogło zostać dzięki dofinansowaniu z programu “Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Schemat: Inwestycje w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020″, które wynosi 85% oraz dzięki środkom z Budżetu Państwa, które pokryją 10% kwoty. 

W ramach postępowania przetargowego z trzech złożonych do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku ofert komisja wybrała ofertę Firmy Budowalno-Drogowej BJN Bartosz Nożewski z Włocławka. 

Dziś w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku nastąpiło oficjalne podpisanie umowy z wybranym wykonawcą oraz przekazanie mu terenu budowy. 

Zakres prac obejmuje prace remontowe poszczególnych istniejących elementów budynku Teatru Letniego zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych bez zmian gabarytów zewnętrznych i bez zmiany zagospodarowania. 

Nadzór inwestorski nad pracami sprawować będzie natomiast Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska SANEXIM Adam Gowiński z Torunia. 

Koniec prac rewitalizacyjnych Teatru Letniego przewidziany jest na 30 czerwca 2021 roku. 

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa