logo Ciechocinek

Ponad 100 nowych drzew posadzono w Ciechocinku

Strona Domowa / Życie miasta

Ponad 100 nowych drzew posadzono w Ciechocinku

Data: Feb 25, 2021
Autor: Redakcja 593 Brak komentarzy

W dniu 10.03.2020 roku Gmina Miejska Ciechocinek wystąpiła z wnioskami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na rok 2020 do przedsięwzięć pn.”Wykonanie nasadzeń drzew w Ciechocinku” oraz „Wykonanie nasadzeń drzew w parkach zabytkowych: Zdrojowym i Sosnowym w Ciechocinku”.

W dniu 30.10.2020 r. zostały podpisane umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Udzielona dotacja opiewała na kwotę 23.614,00 zł co stanowi 50% kosztów całego przedsięwzięcia.

W dniu 11.08.2020 r. została podpisana umowa z panem Mateuszem Krzewickim prowadzącym działalność pn. „Allplants”, Płoszewo 14, 62-610 Sompolno na zakup i dostawę 112 szt. drzew.

W parku Zdrojowym  posadzono drzewa w ilości 34 szt. w tym: 9 szt. brzoza brodawkowata (Betula pendula L.), 18 szt. klon pospolity (Acer platanoides L.), 1 szt. modrzew europejski (Larix decidua L.), 3 szt. świerk pospolity  (Picea abies L.), 1 szt. lipa drobnoloistna (Tilia cordata L.), 1 szt. wiąz pospolity (Ulmus minor L.) 1 szt. dąb szypułkowy (Quercus robur L.).

Natomiast w parku Sosnowym posadzono 45 szt. drzew sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.).

Ponadto wysadzono również drzewa w ilości 33 szt., w obszarze ulic:  Nieszawskiej, Kościuszki, Lipnowskiej, Piłsudskiego, Słowackiego, Św. Brata Alberta, Polnej, Zdrojowej. Są to gatunki odporne na miejskie warunki takie jak: buk czerwony, klon pospolity, brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, głóg szypułkowy, jesion wyniosły, jodła pospolita, świerk pospolity.

Nasadzenia drzew zostały wykonane przez firmę K.P.U.P. „Ekociech” Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa