+ 31°C
logo CIECHOCINEK

Postępowanie zakupowe Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła nr 1/RPOZ/2024

09 maja 2024 560

Zadania pn. Renowacja kościoła pw.śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Rządowy Fundusz Polski Ład

WSTĘPNA PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW RPOZ/2022/8330/PolskiLad

 

Uchwałą nr LXXV/482/23 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków została przyznana Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła dotacja na realizację inwestycji pn.: ” Renowacja kościoła pw.śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku”, w związku z otrzymaniem przez Gminę Miejską Ciechocinek dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zakres prac dotyczy: wykonanie osuszenia ścian, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie dokumentacji.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. „Renowacja kościoła pw.śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku”

Dokumentacja postępowania dostępna jest poniżej:

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy z wykonawcą

Oświadczenia wykonawcy

Wytyczne funkcjonalne związane z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym

Załącznik nr 1 – Zdjęcia

Załącznik nr 2 – Decyzja budowlana Starosty Powiatowego

Załącznik nr 3 – Mapa zasadnicza

Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa