+ 8°C
logo CIECHOCINEK

Rekrutacja do żłobka w ramach projektu “Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Ciechocinek – Rodzicu czas do pracy!”

10 listopada 2021 1898

Pragniemy poinformować, iż Gmina Miejska Ciechocinek realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.:

“Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Ciechocinek – Rodzicu czas do pracy!”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 08.04 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 08.04.02 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Projekt realizowany jest od 01.10.2021 do 30.06.2023. 

Celem głównym projektu jest Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 20 miejsc w Żłobku Bajeczka, zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania oraz umożliwienie aktywności zawodowej 20 osób (20K), sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat z terenu Gminy Miejskiej Ciechocinek 

Utworzenie żłobka stworzy dogodne warunki godzenia ról rodzinnych i zawodowych uczestnikom projektu oraz zapewni równość kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia i rozwoju kariery.

Całkowita wartość projektu: 639 999,99 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  543 999,99  

 

Informujemy, iż od dnia 10 listopada 2021 rozpoczyna się rekrutacja do żłobka w ramach projektu dofinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego “Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Ciechocinek – Rodzicu czas do pracy!”, która potrwa do 30 listopada 2021 r. 

Dokumenty rekrutacyjne  będą dostępne do pobrania w placówce, jak również  na stronie internetowej przedszkola w zakładce żłobek.

Wypełnione druki będzie można składać w Przedszkolu Samorządowym nr 1 Bajka w Ciechocinku ul. Widok 9. Prosimy o wypełnienie dokumentów w pełnym kolorze.

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z dyrektorem żłobka  54- 2834835  lub 507 071 088.

Zapraszamy !

                       

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa