+ 31°C
logo CIECHOCINEK

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne dt. Strategii Rozwoju Lokalnego LGD

09 lipca 2024 201

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” serdecznie zaprasza:

 • lokalnych liderów m.in. sołtysów, radnych gmin, powiatu, województwa;
 • przedstawicieli instytucji kulturalnych i/lub edukacyjnych m.in. bibliotek, domów kultury, szkół, uniwersytetów trzeciego wieku;
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie objętym LSR (w szczególności skupiającymi młodzież i seniorów) m.in. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe;
 • przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej m.in. ośrodki pomocy społecznej, parafie, warsztaty terapii zajęciowej itp.;
 • mieszkańców powiatu aleksandrowskiego;
 • przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR

na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru powiatu aleksandrowskiego na lata 2023-2027.

Spotkanie dla mieszkańców Ciechocinka odbędzie się 30 lipca 2024 r. w godzinach 12:00-14:00 w “Kinie Zdrój” MCK Ciechocinek przy ulicy Żelaznej 5.

Podczas spotkań omówione zostaną:

 1. Cele i założenia Lokalnej Strategii Rozwoju.
 2. Propozycje projektów i działań na najbliższe lata.
 3. Możliwości finansowania i realizacji planowanych przedsięwzięć.
 4. Harmonogram planowanych naborów.
 5. Możliwości pozyskiwania środków w ramach LSR oraz doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie operacji/grantów.

Spotkanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem komunikacji z lokalną społecznością Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” .

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa