logo Ciechocinek

Uzdrowisko

Ciechocinek charakteryzuje bardzo korzystny dla funkcji leczniczo-wypoczynkowej klimat. Jego istotne elementy to o wysoka średnia temperatura roczna, stosunkowo duża liczba słonecznych dni, niewielkie opady, niezbyt silne wiatry, wreszcie mała wilgotność powietrza. Można go określić jako klimat nizinny, łagodnie odczuwany przez organizm człowieka. Tak więc Ciechocinek posiada idealne warunki klimatyczne, które spełniają wymogi stawiane miejscowościom uzdrowiskowym.

Usłonecznienie roczne (w godzinach)   1424
Średnia roczna temp. powietrza   7,9°C
Średnia roczna wilgotność względna   81%
Amplituda temperatur skrajnych   72°C
Liczba dni z komfortem klimatycznym (w roku)   41%
Liczba dni gorących (w roku)   43
Liczba dni mroźnych (w roku)   24
Liczba dni z opadem (w roku)   167
Średnia prędkość wiatru   2,5 m/s

(Źródło: “Uzdrowisko Ciechocinek” Zarys monograficzny, Warszawa 1983)

Dla osób przybywających na wypoczynek do Ciechocinka proces aklimatyzacji przebiega łagodnie i trwa stosunkowo krótko. Przebywanie w warunkach klimatu ciechocińskiego jest zalecane dla osób wrażliwych na silniejsze bodźce klimatyczne.

Bogactwem naturalnym Ciechocinka są obfite złoża solanek ciepliczych, które dzięki obecności chlorku sodu, związków wapnia, magnezu, żelaza, wolnego siarkowodoru, jodu, bromu i innych mikroelementów posiadają wybitne właściwości lecznicze. Mają one temperaturę od 8 do 37°C oraz zasolenie od 0,19% do 6,43%. Poczynając od 1841 roku, kiedy to odwiercono pierwsze ujęcie solanki, dotychczas wykonano 19 ujęć eksploatacyjnych.

Obecnie czynne są następujące odwierty solanki:

Odwiert nr 11 (Grzybek)
4,51% woda chlorkowo-sodowa (solanka), bromkowa, jodkowa, borowa, fluorkowa
Odwiert nr 17
0,79% woda chlorkowo-sodowa, bromkowa, borowa
Odwiert nr 17a
0,19% woda chlorkowo-węglowodanowo-sodowo-wapniowa
Odwiert nr 17b
0,22% woda chlorkowo-sodowa, bromkowa
Odwiert nr 19
0,33% woda chlorkowo-sodowa
Odwiert nr 19a
0,35% woda chlorkowo-sodowa
Terma XIV
4,43% woda hipotermalna (27°C) bromkowa, jodkowa, borowa, siarczkowa
Terma XVI
6,43% woda hipotermalna (33°C) bromkowo-jodkowo-żelazisto-borowa.

(Źródło: “Projekt zagospodarowania złóż wód leczniczych w Ciechocinku” PPUH “Hydrogeo Ltd”, Wrocław 1995)

Solanka jest wykorzystywana do kąpieli leczniczych, której wpływ na organizm człowieka wiąże się z działaniem czynnika chemicznego, termicznego i hydrostatycznego. Przy odpowiednim stężeniu ta sama woda mineralna jest używana do inhalacji, indywidualnych lub zbiorowych oraz do irygacji. Źródło nr 19 dostarcza wodę o stężeniu 1,1%, która jest butelkowana jako woda mineralna “Krystynka”.

Lecznictwo uzdrowiskowe Ciechocinka jest ukierunkowane na następujące jednostki chorobowe:

1. choroby układu krążenia:

choroba wieńcowa
stany po zawale serca
nadciśnienie tętnicze w I i II okresie choroby
choroby naczyń obwodowych
stany po zapaleniu żył obwodowych
choroba niedokrwienna serca
miażdżyca

2. choroby układu oddechowego:

przewlekłe nieżyty gardła, krtani, tchawicy
przewlekłe zapalenie trąbki słuchowej
nieżyty oskrzeli

3. choroby ortopedyczno-urazowe:

stany pourazowe kości i stawów po złamaniach i zwichnięciach
stany pourazowe tkanek miękkich
stany po zabiegach operacyjnych
wady postawy
przewlekłe zapalenie kości

4. choroby reumatyczne:

gościec przewlekle postępujący (GPP)
choroby zwyrodnieniowe kości i stawów
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

5. choroby układu nerwowego:

urazy kręgosłupa
niedowłady i porażenia grup mięśniowych
niedowłady spastyczne

6. choroby kobiece.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa