logo Ciechocinek

Wręczenie medali im. Leonarda Lorentowicza

Strona Domowa / Życie miasta

Wręczenie medali im. Leonarda Lorentowicza

Data: Mar 1, 2021
Autor: Redakcja 1700 Brak komentarzy

Już od kilku lat w przededniu Święta Niepodległości Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka organizuje organizuje uroczyste zebranie, podczas którego wręcza zasłużonym dla miasta i towarzystwa Statuetkę „Leonarda” oraz Medal im. Leonarda Lorentowicza. Tym razem członkowie Towarzystwa spotkali się 6 listopada.

Statuetka „Leonarda” trafiła w tym roku do Mariana Gawineckiego – prezesa TPC od 208 roku, laureata tytułu Osobowość Roku 2018w kategorii Działalaność Społeczna i Charytatywna, który w tym roku obchodzi pięćdziesięciolecie pracy zawodowej, podczas której wykształcił już kilka pokoleń fizjoterapeutów. Marian Gawinecki organizuje także wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi i koncerty w Galerii Pod Dachem Nieba.

Medale im. Leonarda Lorentowicza trafiły zaś do:

Józefa Groncikowskiego – wieloletniego pracownika przedszkola. To między innymi dzięki jego ofiarności i poświęceniu doszło w 1979 roku do otwarcia Przedszkola Samorządowego Nr 2 przy ul. Wierzbowej, które doczekało się jubileuszu 40-lecia.

Iwony Ogrodowskiej – nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3, która w ramach swej pracy prowadzi kółko historyczne. Jest także pomysłodawczynią spotkań i koncertów „Pieśni, które łączą pokolenia”, realizowanych cyklicznie od kilku lat dla społeczności lokalnej i gości naszego miasta.

Iwony Ruteckiej – dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2, która pracując od 1981 roku wychowała w tym przedszkolu wiele pokoleń Ciechocinian. Duży nacisk w swej pracy kładzie na współpracę ze środowiskiem, a działająca w tym przedszkolu drużyna strażacka, jako jedyna w Polsce, jest obecna na imprezach zarówno przedszkolnych jak i miejskich.

Wandy Wasickiej – z wykształcenia historyka. Z zamiłowanie zajmuje się również fotografią, poezją i teatrem. W swych wierszach pokazuje między innymi uroki Ciechocinka. Jest pomysłodawczynią i współorganizatorką Organowych Koncertów przy Świecach w Nieszawie, w których uczestniczy społeczność z całego powiatu.

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa