+ 16°C
logo CIECHOCINEK

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera projektu

14 lutego 2024 458

Burmistrz Ciechocinka działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu, w ramach Działania 08.10 wychowanie przedszkolne ZITy regionalne, Priorytet 8: Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w oparciu o założenia konkursu nr FEKP.08.10-IZ.00-025/23 (regulamin dostępny na stronie https://mojregion.eu/rpo/nabory-fedkip-2021-2027/).

Realizacja wyłonionego w konkursie projektu jest uzależniona od otrzymania środków finansowych, a w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu, partnerem wiodącym będzie Gmina Ciechocinek.

Celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu obejmującego poprawę jakości świadczenia usług edukacyjnych na terenie Ciechocinka poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej z elementami edukacji włączającej oraz wsparcie przedstawicieli kadry dwóch ośrodków wychowania przedszkolnego i doposażenie ich bazy dydaktycznej.

Planowany projekt zakłada objęcie wsparciem dwóch ośrodków wychowania przedszkolnego (OWP) funkcjonujących na terenie Ciechocinka:
1. Przedszkole Samorządowe nr 1
2. Przedszkole Samorządowe nr 2

Więcej szczegółów: Ogłoszenie o naborze.pdf

Załącznik nr 1 – Oferta współpracy.docx

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa